Informacije o učenju na daljinu tokom privremenog prekida neposrednog vaspitno-obrazovnog procesa


Povodom privremenog prekida neposrednog vaspitno-obrazovnog procesa u Republici Srbiji obaveštavamo sve roditelje i učenike o daljim koracima i funkcionisanju onlajn nastave:
* Predavanja iz opšteobrazovnih predmeta učenici treba da prate na multimedijalnoj platformi RTS Planeta putem linka: https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/535/srednja-skola
* Raspored nastave nalazi se na sajtu https://rasporednastave.gov.rs/
* Za učenje na daljinu biće korišćena onlajn platforma EDMODO (www.edmodo.com). Svi sadržaji, materijali, prezentacije, skripte, linkovi itd. će se nalaziti na platformi. Ovo će biti mesto gde će učenici komunicirati međusobno, sa nastavnicima i odeljenskim starešinama.
* Nastavnici će koristiti Google Classroom, Viber i Fb grupe i komunikaciju putem maila. Nastava će se odvijati i putem ZOOM aplikacije.
* Svi nastavnici su u obavezi da šalju sedmične operativne planove sa načinima realizacije nastave kao i da popunjavaju obrazac za formativno praćenje učenika tokom učenja na daljinu.
Škola Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja i pružićemo maksimalnu podršku u učenju u ovim vanrednim okolnostima.