fbpx
Temerinska 28, Novi Sad, Srbija +381 21 4736 184 +381 62 352 053

Reč direktora

Poštovani roditelji, dragi učenici i prijatelji,

Naša škola je prva privatna gimnazija u Vojvodini. Proslavili smo lep jubilej – 20 godina postojanja. Ponosni smo na činjenicu da naši učenici vole svoju školu. Stvorili smo bezbednu i stimulativnu sredinu za ambiciozne mlade ljude. Naša nastava je interaktivna, usmerena na maksimalnu uključenost učenika jer smatramo da se najbolje uči i pamti kada se gradivo osmisli, stvori zanimljiva priča i kreativno dočara i predstavi. Koristimo savremene tehnologije kako bismo znanja približili učenicima i učinili učenje zanimljivim i zabavnim. Ključ uspeha je u ispravnoj motivaciji i disciplini te usmeravamo učenike na fokusiran rad, posvećenost i odgovorno ponašanje.

Naš moto je: Više od obrazovanja. Praktikujemo integrativan pristup svakom detetu kako bi svi aspekti ličnosti bili podjednako razvijeni: fizički, emocionalni, socijalni i duhovni. Skladan fizički razvoj pružamo kroz izbalansiranu ishranu, kvalitetan san, rekreativne sportske aktivnosti i vežbanje. Internatski život i fokusiranost na učenika u toku celog dana omogućava đacima da nauče da upravljaju svojim emocijama, da funkcionišu u zajednici sa različitim osobama, da se prilagođavaju, budu direktni u komunikaciji i zreli da prevazilaze teškoće.

Ponosni smo što iz naše škole izlaze zrele osobe koje znaju da odgovore na životne izazove, koje upisuju i završavaju fakultete u zemlji i inostranstvu. Za nas obrazovanje i vaspitanje imaju jednaku važnost te sve svoje snage ulažemo da iz dana u dan podižemo standarde učenja ali i osposobimo učenike da budu kvalitetni i pouzdani ljudi na koje društvo može da se osloni i da na njih računa. Ceo tim zaposlenih predano radi sa učenicima pružajući im najbolje znanje i vaspitanje, prenoseći iskustva i upućujući na prave životne vrednosti.

Hvala vam što nam ukazujete poverenje iz godine u godinu a osmeh na licima naših učenika i njihovo zadovoljstvo školom i svime što radimo su nam garant da smo na dobrom putu.

Nikola Grujić, MA psiholog
direktor škole