fbpx
Temerinska 28, Novi Sad, Srbija +381 21 4736 184 +381 62 352 053

O školi

Privatna gimnazija sa najdužom tradicijom u  Novom Sadu!

Gimnazija “Živorad Janković” sa domom učenika osnovana je 24.03.2002. godine. Nalazi se u Novom Sadu u Temerinskoj ulici br. 28. Gimnazija obavlja delatnost obrazovanja i vaspitanja kao gimnazija opšteg tipa (IV stepen). Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu Autonomne Pokrajine Vojvodine dodelio je školi dozvolu za rad rešenjem br. 106-022-00116/2005-01 kojim je utvrđeno da gimnazija ispunjava uslove u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika.

Najveće bogatstvo škole, ono što joj donosi ugled u gradu i u zemlji, jesu rezultati marljivog i upornog rada profesora, vaspitača i uprave Škole sa svakim učenikom pojedinačno. Učenici se upućuju na zdrav način života, redovan odmor, fizičke vežbe i rad, kao i na potpunu apstinenciju od pušenja, alkohola i drugih sredstava zavisnosti.

Učenicima je omogućen smeštaj i ishrana u đačkom domu koji postoji u okviru škole.

Škola je otvorena za sve učenike bez obzira na versko i nacionalno poreklo, koji cene hrišćanske vrednosti, ljubav i službu bližnjima.

Naša misija

Škola prenosi i podstiče usvajanje neophodnh znanja i razvijanje potrebnih sposobnosti za razumevanje okruženja i aktivan odnos prema njemu, uvodi mladog čoveka u bogat i raznovrstan svet socijalnih odnosa, priprema ga za uspešan izbor i nastavak školovanja, kao i za profesionalni razvoj. Pomaže u formiranju moralno zrele, samosvesne ličnosti sa izgrađenim sistemom vrednosti koja je, u duhu tolerancije, humanosti, demokratičnosti, otvorena ka drugim ljudima i spremna da razume i prihvati postojeće razlike i pomogne kada je to potrebno.

Naša vizija

Naša vizija je škola u kojoj se pita i analizira, misli i stvara, gde se razvijaju individualne i kolektivne sposobnosti. Želimo školu sa kvalitetnijim nastavnim programom i kompetentnim profesorskim kadrom, školu sa savremenim nastavnim sredstvima i učilima. Želimo školu koja će komunicirati sa sredinom i u čijoj će komunikaciji svi akteri zauzeti visok nivo učešća.

 • Interaktivno prilagođena nastava, omogućena ograničenim brojem učenika u odeljenju.
 • Individualni rad, praćenje napretka i razvoja svakog učenika pojedinačno.
 • Razvoj kreativnosti, mašte i inovativnosti kroz aktivno učešće svakog učenika.
 • Usvajanje praktičnih znanja kroz iskustvo i podsticanje stvaralačkog mišljenja.
 • Pružanje funkcionalnih veština relevantnih za 21.vek  kroz najsavremenije tehnologije, znanja i pristupe.
 • Osposobljavanje učenika za rešavanje problema, timski rad i preduzetništvo kroz realizaciju brojnih projekata.
 • Podrška u učenju prilikom savladavanja složenog gradiva i po završetku redovne nastave.
 • Pedagoško-psihološko savetovanje za đake i roditelje tokom celog dana.
 • Profesionalna orijentacija i usmeravanje učenika na osnovu talenata i interesovanja kroz celokupno školovanje.
 • Organizovanje edukativnih i tematskih poseta, izleta i ekskurzija.
 • Svakom učeniku je omogućeno da dostigne svoj maksimum i neguje lična interesovanja kroz bogat izbor sekcija, radionica i vannastavnih aktivnosti.
 • Kompetentan i pedagoški posvećen tim nastavnika.
 • Bezbedna, zdrava i inspirativna sredina u kojoj se neguju međusobno poštovanje, kultura dijaloga, humanističke i moralne vrednosti.
 • Mogućnost stanovanja i boravka u internatu što produbljuje socijalne, emocionalne i životne veštine učenika uz stvaranje prijateljstava za ceo život.
 • Negovanje zdravih životnih stilova uz izbalansiranu ishranu.
 • Privatna gimnazija sa najdužom tradicijom u  Novom Sadu – iza nas je 20 godina iskustva!