Kadrovski uslovi


Ljudske resurse naše škole čini nastavno i vannastavno osoblje.

Nastavno osoblje:

Jelena Krčmar
Srpski jezik i književnost
Miodrag Vasić
Engleski jezik
Sandra Žarković
Nemački jezik
Tea Varga Latinski jezik
Ranko Vindžanović Matematika
Anđelina Marčeta
Filozofija
Olivera Milivojević Istorija
Mira Čekanac – Jakovljev Geografija
Đorđija Nikić
Biologija i izborni programi
Ivana Lakićević i Emilija Đorđević Fizika
dr Svetlana Keleman Hemija
Stevan Petrović
Računarstvo i informatika
Nikoleta Stanisavljevič
Muzička kultura
Maja Stojanović
Likovna kultura
Ljiljana Filipović Fizičko vaspitanje
Ines Bereš
Sociologija
Nikola Grujić Psihologija
Davor Bratić
Savremene tehnologije

Vannastavno osoblje:

Nikola Grujić Direktor
Mojsije Đan Sekretar
Danijela Grandić Pedagog
Zorica Stojinov Administrativno-finansijski radnik