fbpx
Temerinska 28, Novi Sad, Srbija +381 21 4736 184 +381 62 352 053

Kadrovski uslovi

Ljudske resurse naše škole čini nastavno i vannastavno osoblje

NASTAVNO OSOBLJE

Ime i prezime nastavnika Predmet
Jelena Stanković
Srpski jezik i književnost
Jasmina Radujkov Surla
Engleski jezik
Sandra Žarković
Nemački jezik
Tea Varga Latinski jezik
Ranko Vindžanović Matematika
Ivana Kaluđerović Šiđanski
Filozofija
Velimir Jazić Istorija
Mira Čekanac – Jakovljev Geografija
Đorđija Nikić
Biologija i izborni programi
Ivana Lakićević i Tijana Jocić Fizika
dr Svetlana Keleman Hemija
Stevan Petrović
Računarstvo i informatika
Nikoleta Stanisavljevič
Muzička kultura
Dragana Stojičić Cvijić
Likovna kultura
Ljiljana Filipović Fizičko vaspitanje
Kristina Pejković
Sociologija
Nikola Grujić Psihologija
Davor Bratić
Savremene tehnologije

VANNASTAVNO OSOBLJE

Ime i prezime  Radno mesto
Nikola Grujić
Direktor
Mojsije Đan
Sekretar
Danijela Grandić
Pedagog
Zorica Stojinov Administrativno-finansijski radnik