fbpx
Temerinska 28, Novi Sad, Srbija +381 21 4736 184 +381 62 352 053

Gimnazijalci aktivni uprkos izazovima pandemije Kovid-19

Gimnazija Živorad Janković“ u Novom Sadu, kao društveno odgovorna institucija, ima za cilj da podstakne sve učenike na empatiju, volonterizam i humanitarni rad što je u osnovi našeg vrednosnog sistema. Sa tom namerom organizovali smo humanitarni sportski turnir sa željom da podržimo projekat ADRE „Svako dete. Svuda. U školi.“ Učenici su se rado uključili u ovu inicijativu razumevajući da su privilegovani što imaju odlične uslove školovanja, mogućnost da svakodnevno usvajaju znanja i još više od toga da sazrevaju kao osobe u stimulativnoj i bezbednoj okolini. Mnoga deca na našim prostorima su uskraćena za to, pa je projekat ADRE dragocen i ohrabrujemo sve da podrže ovu globalnu inicijativu.

Učenici naše škole učestvovali su na takmičenju koje je organizovalo Nemačko udruženje Maria Theresiopolis uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova SR Nemačke, Gete instituta Beograd i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. Na takmičenju su učestvovala 153. rada, a rad naših maturanata osvojio je drugo mesto u kategoriji video zapisa. Čestitamo im na tome.

Jedna od važnih vodilja u našem radu sa učenicima je stalno ukazivanje da rad i trud dovode do uspeha. Zato smo i ovo drugo polugodište počeli sa nagrađivanjem onih koji su u proteklom periodu pokazali odlične rezultate i ostvarili izuzetan napredak u školovanju. To je motivacija da se tako nastavi i nadalje ali i podstrek za sve druge da svojim zalaganjem dođu do odličnog uspeha.