Učenje pomoću mapa uma


Od 31.01.2013. u našoj školi je počela edukacija učenika za primenu Mapa uma u procesu učenja. Edukacija se realizuje kroz uvodna predavanja tokom kojih se objašnjavaju osnovne karakteristike mapa uma, način njihove izrade, kao i sve pozitivne strane koje donosi njihova upotreba. Nakon  teorijskog dela, učenici se uključuju u radionice i stvaraju svoje Mape uma, odnosno obrađuju i ponavljaju gradivo putem Mapa. Ova edukacija je sastavni deo pružanja podrške razvoju učenika i njome će biti obuhvaćeni svi učenici.