Stručno usavršavanje zaposlenih


24. i 25.12.2012. u našoj školi je održan stručni seminar pod nazivom „Kompetencije nastavnika za primenu nove paradigme učenja“ u trajanju 16 sati. Seminar su realizovale prof. dr Milica Andevski i Biljana Lungulov sa Filozofskog fakulteta iz Novog Sada, odsek pedagogija. Cilj održanog seminara je bilo stručno osposobljavanje zaposlenih u prosveti za novi pristup organizaciji i realizaciji nastave, uz uvođenje inovativnog i savremenijeg načina rada. Osim zaposlenih u našoj školi, seminaru su prisustvovale i kolege iz drugih novosadskih škola.

26.12.2012. u prostorijama udruženja Prevent iz Novog Sada održano je predavanje na temu „Prevencija HIV-a u školskoj sredini“. Ovom predavanju su prisustvovali nastavnici, vaspitači i stručni saradnik naše škole.