Radionice na temu kulture komunikacije među mladima


Gimnazija „Živorad Janković“ sa domom učenika potpisala je memorandum o saradnji sa Centrom za proizvodnju znanja i veština. Tokom ove saradnje biće realizovan projekat Kultura komunikacije među mladima. Projekat se odvija pod pokroviteljstvom Uprave za kulturu Grada Novog Sada. Ciljevi projekta su unapređivanje komunikacije u stvarnom i virtuelnom svetu, unapređivanje komunikacije između vršnjaka, kao i među polovima, razvijanje veštine nenasilne i asertivne komunikacije kod mladih, razvijanje veštine konstruktivnog rešavanja konflikata. Ovi ciljevi će biti ostvarivani putem vršnjačkih radionica koje će biti organizovane u našoj školi tokom marta i aprila, 2012.