Naši maturanti na nastavi u prirodi


Profesorice Ida Pećinar i Rajna Stamenov-Radosavljević su povele maturantsko odljenje na izlet na Frušku Goru. Izgleda da je ovo bio jedan od najlepših nastavnih dana za protekle četiri godine njihovog školovanja.