Seminar „Azbuka srednje škole i porodice“


26.02.2012. naša škola je bila domaćin akreditovanog seminara „Azbuka srednje škole i porodice“. Seminaru su, osim zaposlenih u našoj školi, prisustvovali i nastavnici i stručni saradnici iz drugih novosadskih škola. Tokom seminara prezentovani su poželjni  i efikasni načini saradnje zaposlenih u školi i roditelja, koji u praksi daju odlične rezultate. Seminar je održan u odličnoj radnoj atmosferi, u kojoj  su svi učesnici sarađivali i međusobno razmenjivali stečena znanja i iskustva.